Our publications

ORŁOWSKA, J., 2015. How Did They Drill That? – A Few Observations on the Possible Methods for Making Large-sized Holes in Antler. EXARC Journal,[online] Available at: https://exarc.net/issue-2015-2/ea/how-did-they-drill-few-observations-possible-methods-making-large-sized-holes-antler[Accessed: 10.03.2017].

OSIPOWICZ, G., 2005a. A method of wood tar production, without the use of ceramics. EuroREA: (Re)construction and Experiment in Archaeology – European Platform, 2, pp. 11-17. https://exarc.net/files/exarc-eurorea_2_2005-a_method_of_wood_tar_production_without_the_use_of_ceramics.pdf [Accessed: 30.08.2017].

OSIPOWICZ, G., 2005b. Metody rozmiękczania kości i poroża w epoce kamienia w świetle doświadczeń archeologicznych oraz analiz traseologicznych. Toruń: Adam Marszałek Press.

OSIPOWICZ, G., 2006. Drilling through stone axes. Experimentelle Archäologie in Europa, 4, pp. 115-122.

OSIPOWICZ, G., 2010. Narzędzia krzemienne w epoce kamienia na ziemi chełmińskiej. Studium traseologiczne. Toruń: Nicolaus Copernicus University Press.

OSIPOWICZ, G., 2017. Społeczności mezolityczne Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. Próba modelowej analizy wieloaspektowej funkcji i organizacji przestrzennej wybranych obozowisk.Toruń: Nicolaus Copernicus University Press.

OSIPOWICZ, G., NOWAK, D. and KURIGA, J., 2015. Two Reconstructions of Prehistoric Houses from Toruń (Poland). EXARC Journal, [online] Available at: https://exarc.net/issue-2015-1/ea/two-reconstructions-prehistoric-houses-torun-poland[Accessed: 10.03.2017].